Plan posiedzeń Rady Klubu Seniora przy OM PZW w 2024r.

                                  Plan Posiedzeń 

 Rady Klubu Seniora przy Zarządzie Okręgu Mazowieckiego PZW

                              w Warszawie w 2024 roku

l.p.

Data

Temat posiedzenia - zadania                 

Uwagi

1.

09.01.2024r.

Wprowadzenie i wykonanie preliminarza z działalności Klubu Seniora za rok 2023. Ustalenie zadań dla członków Rady. Wolne wnioski.        

 

2.

06.02.2024r.

Spotkanie z dyrektorem biura Zarządu Okręgu.Wolne wnioski.

 

3.

05.03.2024r.

Zatwierdzenie propozycji preliminarza wydatków na rok 2024.Złożenie sprawozdania Rady Klubu Seniora Zarządowi Okręgu Mazowieckiego za rok 2023. Wolne wnioski.

 

4.

02.04.2024r.

Omówienie przygotowań do sezonu wędkarskiego na rok 2024.Wolne wnioski.

 

5.

07.05.2024r.

Omówienie wyników z odbytych wędkowań w kwietniu. Przygotowanie do wędkowania maj – czerwiec. Wolne wnioski.

 

6.

04.06.2024r.

Omówienie wyników wędkowań odbytych w maju, przygotowanie do wyjazdu do Halinowa w czerwcu i lipcu. Wolne wnioski.

 

7.

02.07.2024r.

Omówienie wykonania zadań w I półroczu planu pracy RKS. Przygotowania na miesiąc sierpień. Wolne wnioski.

 

8.

06.08.2024r.

Omówienie wyników wędkowań w lipcu. Podliczenie wydatków w I półroczu. Podjęcie decyzji o dodatkowym wyjeździe. Wolne wnioski.

 

9.

03.09.2024r.

Podsumowanie wyników wędkowań towarzyskich. Wolne wnioski.

 

10.

04.10.2024r.

Sprawozdanie Sekretarza Rady Klubu z realizacji preliminarza wydatków. Wolne wnioski.

 

11.

05.11.2024r.

Opracowanie założeń na rok 2025.Wolne wnioski.

 

12.

11.12.2024r.

Przygotowanie spotkania z Seniorami Klubu. Spotkanie wigilijno-noworoczne. Terminarz wydatków – propozycje na 2025r.

 

 

Uwaga :

Posiedzenia Rady Klubu Seniora odbywają się w siedzibie O.M.PZW

o godz. 10.0 w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

 

Sekretarz Rady Klubu Seniora              Przewodniczący Rady Klubu Seniora

       Andrzej IWIŃSKI                                            Bogdan MILEWSKI