Historia Klubu Seniora

                                         Zarys historyczny powstania

                                                 KLUBU SENIORA

                                       przy Zarządzie Okręgu Maz.PZW

W dniu 13 kwietnia 1987r. przy Zarządzie Okręgu Warszawskiego został powołany KLUB SENIORA,

którego celem jest społeczne działanie na rzecz zasłużonych działaczy,którzy aktywnie uczestniczyli

we władzach i organach wszystkich szczebli organizacyjnych PZW ale ich działalność ustała

ze względu na wiek lub zdrowie.

Pierwszym przewodniczącym zostaje kol. Zdzisław ZIÓŁKOWSKI , a sekretarzem kol. Borys

WINNIK.Pod koniec 1988 r. w skład RADY KLUBU SENIORA zostają powołani kol.Zygmunt

DĄBROWSKI,Jerzy BERLIŃSKI, Franciszek GÓRALSKI i Henryk WAJER.

KLUB SENIORA zrzesza 25 seniorów w tym jedną kobietę kol. Jadwigę DĄBROWSKĄ.

Opiekę nad KLUBEM SENIORA z ramienia Zarządu Okręgu sprawują prezes kol. Ryszard

SOŁŚNIA i dyrektor biura kol. Bogusław BRATKOWSKI.

Klub w ramach rekreacji i wypoczynku przy wydatnej pomocy viceprezesa Koła nr. 39

kol. Józefa KRECZMANA organizuje spotkania wędkarskie na terenie łowiska Koła na

Chomiczówce.

W 1996 r. odchodzi na wieczny spoczynek pierwszy przwodniczący RADY KLUBU 

SENIORA kol. Zdzisław ZIÓŁKOWSKI a nowym przwodniczącym zostaje dotychczasowy

sekretarz Borys WINNIK a sekretarzem kol. Jan GOSCIŃSKI.

W tym czasie nasze spotkania wędkarskie RADA KLUBU SENIORA przenosi na

łowisko w miejscowości Halinów.

W 2002 roku po śmierci sekretarza Rady kol. Jana GOŚCIŃSKIEGO nowym sekretarzem

zostaje kol. Bogusław BRATKOWSKI . Należy nadmienić , że w latach 1997÷2002 aktywnie  

w RADZIE KLUBU SENIORA pracował kol. Eustachy SUCHECKI.

W 2006 r. ze wzglądu na stan zdrowia z funkcji przewodniczącego RADY zrezygnował

kol. Borys WINNIK.

Funkcję tą obejmuje kol.Henryk WAJER  a w skład Rady wchodzą także

kol. Leszek SKÓRKIEWICZ , kol.Wacław DOROCKI , kol. Zbigniew KORPALSKI i kol.

Tadeusz PIETRZYKOWSKI.

W 2008 KLUB SENIORA obchodził 20-lecie swojego powstania.Zorganizowano z tej okazji

uroczyste spotkanie z najbardziej aktywnymi człokami KLUBU. Były wyróżnienia oraz

wydano okolicznościowy znaczek , który otrzymał każdy członek KLUBU SENIORA.

W 2015r. ze względu na stan zdrowia z funkcji przewodniczącego RADY KLUBU SENIORA

 zrezygnował kol.Henryk WAJER.

Nowym przewodniczącym został kol.Bogdan MILEWSKI,sekretarzem pozostała kol.

Krystyna ADAMCZYK a do składu dołączyli kol.Ryszard KOS,Andrzej IWIŃSKI,

Stefan NARGIEŁŁO,Andrzej TUŁODZIECKI i Bogusław WYSOCKI. 

W minionym czasie pożegnaliśmy 89 kolegów wędkarzy seniorów naszego KLUBU.

Obecnie KLUB SENIORA liczy 123 seniorów w tym dwie kobiety.

W roku 2017 Klub Seniora obchodził 30-lecie swojego istnienia.Zostały zorganizowane

uroczyste zawody a członkowie Klubu Seniora otrzymali okolicznościowe koszulki

z jego nazwą i rocznicą działalności a także okolicznościowe odznaki przygotowane

przez Radę na tą rocznicę.

W roku 2018 z rady Klubu odchodzi kol.Andrzej Tułodziecki a na jego miejsce

zostaje powołany kol.Adam Antczak.Po rozszerzeniu Okęgu Mazowieckiego do klubu

przystępują koledzy seniorzy z Kutna i Ostrowi Mazzowieckiej.

Klub Seniora organizuje zawody nie tylko w Halinowie ale także w terenie,aby

kolegom wędkarzom pokazać swoją działalność i zachęcić ich do wstępowania

w nasze szeregi.Pomimo pandemii staramy się w dalszym ciągu organizować

nasze spotkania nad wodą.

Po wyborach nowych władz Okręgu Mazowieckiego na kadencję 2021-2025

w lutym 2022 roku ,w składzie Rady Klubu Seniora także nastąpiły spore zmiany.

Z pracy w Radzie Klubu zrezygnował kol.Tomasz Młynarczyk,który jedak

zobowiązał sie do dalszej pomocy przy organizacji naszych zawodów.

Z Rady Klubu odeszli także koledzy Stefan Nargiełło oraz Ryszard Kos,

który pełnił obowiązki vice-przewodniczącego Rady Klubu.

Na ich miejsce zostali powołani koledzy Zbigniew Gralewski,Marek Koper 

oraz Wiesław Stańczak.W minionym czasie pożegnaliśmy 19 naszych kolegów seniorów.

Obecnie Klub Seniora liczy 137 członków w tym dwie kobiety.

 Obecny skład Rady Klubu Seniora : 

Bogusław Wysocki,Wiesław Stańczak,Zbigniew Gralewski,Marek Koper.