Poprawiony regulamin punktacji "WĘDKARZ ROKU"

 

 

NOWY REGULAMIN  PUNKTACJI  "WĘDKARZ ROKU"

 

Wyniki ustala się na podstawie liczby punktów ujemnych zdobytych

przez kolejnych wędkarzy,którzy złowili rybę w następujący sposób np :

startowało (łowiło) 30 wędkarzy z których 20 zaliczyło rybę i są sklasyfikowani  

na miejscach od 1 do 20 otrzymując kolejno 1 do 20 pkt.pozostali,którzy                                    

nie złowili ryby na miejscach od 21 do 30 otrzymują kolejno po 31 pkt.

Nieobecność na zawodach powoduje dodanie 1 pkt.czyli  : w powyższym

przykładzie każdy wędkarz nieobecny na tych zawodach otrzymałby 31+1=32 pkt.

UWAGA :

Do klasyfikacji rocznej "WĘDKARZ ROKU 2023" zalicza się 5 najlepszych wyników 

z planowanych 6 zawodów na łowisku w Halinowie.

Uchwała Rady Klubu Seniora na posiedzeniu  3 kwietnia 2023r

 

                                          RADA KLUBU SENIORA