Wyróżnienia Medalem Pamiątkowym

Wykaz osób wyróżnionych "MEDALEM PAMIĄTKOWYM" przez

Radę Klubu Seniora  przy Zarządzie Okręgu Mazowieckiego PZW

l.p.    nazwisko i imię                         funkcja

  data nadania

  1 BEDYŃSKI Zbigniew                      

Prezes Zarządu Okr.Maz.PZW                                      

15.12.2009
  2 LEWANDOWSKI Waldemar V-ce Prezes Zarządu Okr.Maz.PZW 15.12.2009
  3 KLENCZON Janusz Dyrektor Biura Okr.Maz.PZW 15.12.2009
  4 WAJER Henryk Członek Rady Klubu Seniora 15.12.2009
  5 ADAMCZYK Krystyna Sekretarz Rady Klubu Seniora 15.12.2009
  6 BRATKOWSKI Bogusław Członek  Rady Klubu Seniora 15.12.2009
  7 DĄBROWSKI Zygmunt Członek Klubu Seniora 15.12.2009
  8 DOROCKI Wacław Członek Rady Klubu Seniora 15.12.2009
  9 GAŚ Franciszka Członek Rady Klubu Seniora 15.12.2009
10 KORPALSKI Zbigniew Członek Rady Klubu Seniora 15.12.2009
11 MILEWSKI Bogdan Przewodniczący Rady Klubu Seniora  15.12.2009
12 MŁYNARCZYK Tomasz Członek Klubu Seniora Prezes Koła Nr 39 15.12.2009
13 MOLSKA Helena Członek Klubu Seniora 15.12.2009
14 PIETRZYKOWSKI Tadeusz Członek Rady Klubu Seniora 15.12.2009
15 SKÓRKIEWICZ Leszek Z-ca Przewodniczącego Rady Klubu Seniora 15.12.2009
16 SOŁŚNIA  Ryszard

Członek Klubu Seniora były Prezes Zarz.O.M.      

15.12.2009
17 SUCHECKI Eustachy Członek Klubu Seniora 15.12.2009
18 DAWIDOWICZ Małgorzata Sekretarka Biura Okr.Maz.PZW 14.12.2010
19 GASIŃSKI Zbigniew Z-ca Dyrektora Biura Okr.Maz.PZW 14.12.2010
20 ADAMCZYK Henryk Członek Klubu Seniora 14.12.2010
21 ALAMA Hieronim Członek Klubu Seniora 14.12.2010
22 DĘBKOWSKI Paweł Członek Klubu Seniora Prezes Koła Nr.1 14.12.2010
23 IWIŃSKI Andrzej Członek Klubu Seniora 14.12.2010
24 KRECZMAN Józef Członek Klubu Seniora 14.12.2010
25 MOLSKI Mieczysław Członek Klubu Seniora 14.12.2010
26 NEMECZEK Zbigniew Członek Klubu Seniora były Prezes Koła Nr.39 14.12.2010
27 PAWELEC Czesław Członek Klubu Seniora 14.12.2010
28 SZEWCZYK Tadeusz Członek Klubu Seniora Sekretarz Zarz.O.M.PZW 14.12.2010
29 ZIELIŃSKI Aleksander Członek Klubu Seniora były Prezes Koła Nr.1 14.12.2010
30 FRELIK Renata     St.Spec.d/s Organizacyjnych Okr.Maz.PZW 14.12.2011
31 WYSOCKI Bogusław Członek Rady Klubu Seniora 19.12.2012
32 ZAPAŚNIK Bożena

Gł.Spec.d/s finansowo-księgowych Okr.Maz.PZW

19.12.2012

 w uzgodnieniu z Radą Klubu Seniora

             sporządził  Bogusław WYSOCKI