Skład Rady Klubu Seniora

                    

                     Rada Klubu Seniora

Stefan Nargiełło            Przewodniczący Rady Klubu Seniora
Zbigniew Gralewski                          Członek Rady Klubu Seniora
Wiesław Stańczak                          Członek Rady Klubu Seniora
Bogusław Wysocki                           Członek Rady Klubu Seniora
Marek Koper                          Członek Rady Klubu Seniora