Wędkarz Roku 2013

 

 

 

                                              Wędkarz Roku 2013

 

l.p. 

  imię

    nazwisko 

 15.05 

lokata 

29.05

lokata 

19.06

lokata 

17.07

lokata 

21.08

lokata 

18.09

lokata 

  waga

 razem

  gram

 

 suma

 lokat 

 końcowa

  lokata 

  1

Bogusław

WYSOCKI 

    2      1        1      1      3     7  73845   15      1
  2

Czesław

PAWELEC 

    5     11        5     2    12     6  30620   41      2
  3

Helena

MOLSKA 

    9     2    14      3    28     2 30140   58      3  
  4

Ryszard

WIERZBOWSKI 

   33      4      4     7     4        10 23215   62       4   
  5

Tadeusz

LESIAK 

   18      7     9    36     7     1 23655   78      5
  6

Waldemar

MOCKI 

    7     9    49     4     8     3 25470   80      6
  7

Andrzej

TUŁODZIECKI

    6    10    10    42    15    33 11620  116       7
  8

Marcin

CIEŚLAK

   22     3     6    25    28    33 14960  117      8
  9

Lech

BĄCZKOWSKI

   52       26     8     5    16    11 15890  118      9
10

Krystyna

ADAMCZYK

   46    16    18     9    19    12 10845  120    10
11

Adam

MĘDRECKI

   31    15    24    17    18    18  9050  123    11
12

Karol

KRZYŻOWSKI

    4     8    49    42     1    22 20320  126    12
13

Mieczysław

MOLSKI

    3    14    30   42    28    15  6830  132    13
14

Adam

OKOŁOWSKI

   17    6    19   31    28    33  9535  134    14
15

Ryszard

WALICKI

   10    27    28   42     11    16  9680  134    14
16

Tadeusz

REMBACZ

   39    13    12    16    22    33  7185  135    16
17

Bogdan

GAJDYCZAR

   29    34    15     8    17    33  7715  136    17
18

Józef

NADRA

   43    20    3    42    20     9 12320   137    18
19

Stanisław

MATYJA

   48    12    49    15     6     8 13985  138    19
20

Stanisław

STOKOWSKI

   52    30    22    14    10    20   9520  148    20
21

Jan

ZIĘTA

   41    19    49    6    28     5 11760   148    20
22

Henryk

ADAMCZYK

   46    25    16    24    24    14  7550  149    22
23

Andrzej

IWIŃSKI 

   52     5    49    42    28    13  9870  152    23
24

Józef

GRZESIAK

   18       34    20    22    28    33  4375  155    24
25

Józef

ZAWADZKI

   23    34    23    22    21    33  5280  156    25
26

Adam

OKOŃSKI

   18    34    13    30    28    33  4525  156    25
27

Władysław

ZALEWSKI

   16    32    49    42    28    33  2620  158    27
28

Paweł

DĘBKOWSKI

    1   34   49    13   28   33  16720  158    27
29

Hieronim

ALAMA

   26    24    2    42   28    33  7125  165    29
30

Tomasz

MŁYNARCZYK

   12    34    49    10    28    33  5650  166    30
31

Witold

GAŁAJ

   42   18    17    28     28    33  5205  166    30
32

Henryk

TRONKOWSKI

   14    34    21   37    28    33  3860  167    32
33

Henryk

AMBROZIAK

   21    34    11    42    27    33  3165  168    33
34

Wojciech

MOCZKOWSKI

   24    34     49    20    26    17  6140  170    34
35

Waldemar

GRZELAK

   8    34    49    34    28    19  4375  172    35
36

Tadeusz

SZEWCZYK

   25    34    49    21    13    33  5980  175    36 
37

Roman

GLICE

   13    22    49    32    28    33  5265  177    37
38

Aleksander

ZIELIŃSKI

   44    34    49    18    5    33  8065  183    38
39

Walenty

WALAS

   38    23    49    38    9    33  6950  190    39
40

Leszek

KAWECKI

   49    17    49    19    28    33  4170  195    40
41

Piotr

CZAPLA

   52    34    7    42    28    33  2640  196    41
42

Wiesław

BORKOWSKI

   11    34    49    42    28    33  2850  197    42
43

Tadeusz

ŻURAWSKI

   52    34    31    29    23    33  2920  202    43
44

Wiesław

ŻELESZKIEWICZ

   28    23    49    42    28    33  2505  203    44
45

Zygmunt

PIOTROWSKI

   33    34    49    27    28    33  2710  204    45
46

Piotr

ZALEWSKI

   52    28    29    42    28    33  1165  212    46
47

Eugeniusz

KURPIEWSKI

   52      31    26    42    28    33  1045  212     46
48

Tomasz

GWIAZDA

   32    34    49    42    25    33  2400  215    48
49

Ryszard

TYBURCZY

   30    34    49    42    28    33  1260  216    49
50

Marian

WŁODARCZYK

   33    34    49    40    28    33  1405  217    50
51

Eustachy

SUCHECKI

   39    29    49    42    28    33  1920  220    51
52

Wiesław

STAŃCZAK

   52      34    32    42    28    33   200  221    52
53

Jan

OWCZAREK

   52     34    49    26    28    33  1555  222    53
54

Zdzisław

ANDZIAK

   52    34    49    42    14    33 1940  224    54 
55

Wojciech

SZOSTAK

   52    21    49    42    28    33 1435  225    55
56

Leszek

SKÓRKIEWICZ

   52    34    49    34    28    33 1100  230    56 
57

Tadeusz

DYDO

   50    34    49    34    28    33   565  236    57
58

Jerzy

RUTKA

   52    34    49    34    28    33    0  238    58
59

Zbigniew

JASTRZĘBSKI

   52    34    49    34    28    33    0  238    58
60

Jerzy

JAROSZ

   52       34    49    34    28    33    0  238    58
61

Mateusz

SADOWSKI

   52    34    49    34    28    33    0  238    58

sporządził na podstawie list startowych Bogusław Wysocki