Zawody o mistrzostwo Klubu Seniora 16.06.2021 Halinów - lista startowa

Rada Klubu Seniora zaprasza do Halinowa

na zawody o mistrzostwo Klubu Seniora

które odbędą się  16 czerwca  2021 na w/w łowisku.

Łowimy na 1 wędkę metodą dowolną (spławik lub gruntówka)

Zbiórka na łowisku do godz.8.00 na parkingu z wiatą (wjazd za mostem)

Odjazd autokaru o godz. 7.00 z ulicy Twardej 42

Wędkowanie odbędzie się z zachowaniem regulaminu związanego z koronawirusem.

Obowiązują zapisy do 13.06.2021 u kol.Bogusława Wysockiego tel.500 070 952 

                                                              e-mail    klubseniora@ompzw.pl                      

                                       Rada Klubu Seniora

 

Rekomendacja Głównego Kapitanatu Sportowego dla Okręgów PZW w celu opracowania regulaminu rozgrywania zawodów wędkarskich podczas aktualnie obowiązujących przepisów związanych z pandemią SARS-CoV-2

    Po przeanalizowaniu aktualnie obowiązujących przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 19 marca 2021 r. z późn. zmianami w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW
po rekomendacji Głównego Kapitanatu Sportowego z 4 maja 2021 r, zezwala od 8 maja 2021 r.
na organizację zawodów wędkarskich na poziomie okręgowym a także przez koła i kluby będące jednostkami terenowymi Okręgu Mazowieckiego PZW pod warunkiem przestrzegania obowiązujących przepisów w/w Rozporządzenia a także przedstawionych poniżej zasad:

Ponieważ § 26 Rozporządzenia zezwala na zgromadzenia max. do 5 osób, podczas całych zawodów nie może nastąpić sytuacja która spowoduje przepis ten zostanie złamany, dlatego: wszystkie losowania (sektorów, nr startowych, nr stanowisk, nr łodzi) muszą być przeprowadzane zdalnie,  a o wynikach losowania zawodnicy muszą być powiadomieni w taki sposób aby przyjeżdżając na teren zawodów mogli od razu udać się na swoje stanowisko lub do swojej łodzi. Proponujemy, dla większej permanentności tego procesu, przeprowadzać transmisję internetową z losowań poprzez media społecznościowe takie jak np.: YouTube, Facebook, WhatsApp lub inne.

- podczas ważenia ryb uczestniczą jedynie zainteresowany zawodnik (lub jego przedstawiciel) oraz komisja sędziowska (max. 2 sędziów);

- do ceremonii nagradzania zwycięzców pozostają jedynie zawodnicy którzy zajęli pierwsze trzy miejsca (w zawodach teamowych lub drużynowych – po jednym przedstawicielu teamu lub drużyny);

- komisja sędziowska powinna składać się z liczby wymaganej przepisami, ale w biurze zawodów mogą przebywać tylko sędzia główny i sędzia sekretarz. Sędziowie sektorowi i stanowiskowi powinni od razu udać się na swoje sektory i przebywać tam do końca zawodów;

-w biurze zawodów muszą znajdować się dostępne dla wszystkich uczestników zawodów środki do dezynfekcji rąk;

- zgodnie z § 25 Rozporządzenia, podczas zawodów wszystkich uczestników obowiązuje nakaz noszenia maseczek zakrywających nos i usta;

- podczas przemieszczania się, ważenia (mierzenia) ryb i podczas nagradzania zwycięzców obowiązuje bezwzględna zasada utrzymania między uczestnikami odległości min. 1,5 m;

- szerokość stanowisk musi być zgodna z zapisami Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego dla poszczególnych dyscyplin.

- organizator rezygnuje z ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów, lub przeprowadza te ceremonie online;

Organizator powyższe zasady oraz sposób ich realizacji musi uwzględnić w komunikacie zawodów.

Organizator zawodów ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność przebiegu zawodów
z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi pandemii SARS-CoV-2 oraz
w/w zasadami.

Główny Kapitanat Sportowy PZW

 

 

Rada Klubu Seniora przy OM PZW

   Zaprasza Członków Klubu na otwarcie sezonu 2021 i spotkanie towarzyskie połączone ze wspólnym wędkowaniem w dniu 26 05 2021 r. Łowisko Specjalne Halinów

   W związku z zaleceniem Głównego Kapitanatu Sportowego ZG PZW. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów związanych z pandemią  SARS - CoV- 2  (str.1)

 

Plan spotkania.

 

   Spotkanie zaplanowane jest na 26 05 2021 r. godzina 7,30 – 8,00 Łowisko Specjalne Halinów. Dojazd na spotkanie odbędzie indywidualnie, nie przewidujemy zorganizowanego transportu.

  

Wobec powyższego proszę Kolegów o wsparcie tych którzy mają problem z dojazdem na spotkanie.

   Przypominam o zachowaniu bezpieczeństwa, konieczne maseczki w czasie wspólnego dojazdu.

   Po dojechaniu na miejsce spotkania na parkingu nie gromadzimy się w grupy większe jak 5 osób zachowaniem  zalecanej odległości 1,5 m. obowiązkowe  maseczki. Szykujemy sprzęt i zgłaszamy się do potwierdzenia udziału w spotkaniu.

   Po dokonaniu zgłoszenia uczestnik wylosuje numer stanowisko na którym będzie wędkować, następnie bezpośrednio udaje się na stanowisko, gdzie szykuje się do uczestnictwa we wspólnym wędkowaniu.

    Prosimy o nie gromadzenie się większe  grupy jak 5 osób konieczne maseczki i zachowanie odstępu 1,5 m.

    Czas trwania wędkowania 4 godziny od godz. 9 do godz. 13.

Rozpoczęcie i zakończenie wędkowania będzie sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

    W przypadku złowienia ryby powyżej 3 kg. Uczestnik zgłasza rybę do sędziego, ryba zostanie zważona i uwolniona a waga zostanie wpisana do karty startowej uczestnika. Po zakończeniu wędkowania uczestnicy zostają na stanowiskach do czasu przybycia komisji sędziowskiej, po zważeniu ryb i wpisaniu wyniku do kart startowej, uczestnik ma prawo wybrać ryby które chce zabrać. Pozostałe ryby będą uwolnione. Następnie uczestnik udaje się z rybami do pracownika łowiska w celu rozliczenia się.

    Uczestnicy którzy nie złowili ryb po przejściu komisji sędziowskiej udają się bezpośrednio na parking i szykują się do odjazdu.

    Z powodu obowiązujących przepisów związanych z pandemią SARS- CoV-2. Nie przewidujemy uroczystego otwarci spotkania oraz jego zakończenia,- nagradzania zwycięzców. Wyniki spotkania zostaną opublikowane na stronie internetowej klubu. Wyniki będą uwzględnione do klasyfikacji rocznej.

    Zwracamy się do Kolegów o przestrzegani przepisów dotyczących pandemii SARS-CoV-2 oraz planu naszego spotkania.

   Ewentualne zmiany w przepisach dotyczących pandemii SARS-CoV-2 będą wprowadzane na bieżąco.

    W przypadku rażącego naruszania obowiązujących przepisów związanych a pandemią SARS-Cov-2 i regulaminu spotkań klubu seniora. Organizator ma prawo do rozwiązania spotkania.

   Zarząd Klubu Seniora zaprasza wszystkich członków klubu do uczestnictwa w spotkani.

 

   Dbajmy o Siebie i Kolegów w tych trudnych czasach.

 

Pozdrawiamy       Rada Klubu Seniora przy OM PZW.

 

 

       LISTA STARTOWA :

  1.Karol Wilk

  2.Bogusław Wysocki

  3.Jerzy Łukasik

  4.Czesław Pawelec

  5.Walenty Walas

  6.Andrzej Tułodziecki

  7.Henryk Ambroziak

  8.Mieczysław Kaliński

  9.Adam Okołowski

10.Marek Brzemiński

11.Janusz Matys

12.Marek Koper

13.Ryszard Kos

14.Koło 109 Kutno

15.Koło 109 Kutno

16.Koło 109 Kutno

17.Koło 109 Kutno

18.Zenon Szulejewski

19.Waldemar Mocki

20.Adam Okoński

21.Juliusz Baliński

22.Irena Sajkowska

23.Ryszard Walicki

24.Adam Antczak

25.Tadeusz Szewczyk

26.Jan Frąckiewicz

27.Jacek Dorant

28.Stanisław Piekart

29.Karol Antoniak

30.Edward Dąbrowski

31.Bogdan Gajdyczar

32.Edward Rejsel

33.Waldemar Grzelak

34.Grzegorz Budnik

35.Koło nr 64 Ostrów Maz.

35.Koło nr 64 Ostrów Maz.

36.Koło nr 64 Ostrów Maz.

37.Koło nr 64 Ostrów Maz.

38.Krzysztof Goławski

39.Zdzisław Łapczyński