Spotkanie wigilijno-noworoczne i podsumowanie sezonu 2019 Klubu Seniora przy OM PZW

W środę 11 grudnia 2019 w sali konferencyjnej OM PZW odbyło się spotkanie podsumowujące działalność

Klubu Seniora w 2019 roku.Na spotkaniu obecny był prezes OM PZW członek Klubu Seniora Zbigniew Bedyński.

Sprawozdanie z działalności Klubu zreferował Przewodniczący Bogdan Milewski.

Omówiono również założenia działalności Klubu w 2020 roku.Wręczono upominki szóstce najlepszych wędkarzy

w klasyfikacji  "Wędkarz Roku 2019" Klubu Seniora.