Plan posiedzeń Rady Klubu Seniora w 2021 roku

 

 

                                     Plan Posiedzeń 

 Rady Klubu Seniora przy Zarządzie Okręgu Mazowieckiego PZW

                              w Warszawie w 2021 roku

l.p.

Data

Temat posiedzenia - zadania                 

Uwagi

1.

05.01.2021r.

Wprowadzenie i wykonanie preliminarza z działalności Klubu Seniora za rok 2020. Ustalenie zadań dla członków Rady. Zatwierdzenie propozycji preliminarza wydatków na rok 2021.Wolne wnioski.

 

2.

02.02.2021r.

Spotkanie z dyrektorem biura Zarządu Okręgu.Omówienie planu pracy na rok 2021. Wolne wnioski.

 

3.

02.03.2021r.

 Złożenie sprawozdania Rady Klubu Seniora zarządowi Okręgu Mazowieckiego za rok 2020. Wolne wnioski.

 

4.

06.04.2021r.

Omówienie przygotowań do sezonu wędkarskiego na rok 2021.Wolne wnioski.

 

5.

04.05.2021r.

Omówienie wyników z odbytych wędkowań w kwietniu. Przygotowanie do wędkowania maj – czerwiec. Wolne wnioski.

 

6.

01.06.2021r.

Omówienie wyników wędkowań odbytych w maju, przygotowanie do wyjazdu do Halinowa w czerwcu i lipcu. Wolne wnioski.

 

7.

06.07.2021r.

Omówienie wykonania zadań w I półroczu planu pracy RKS. Przygotowania na miesiąc sierpień. Wolne wnioski.

 

8.

03.08.2021r.

Omówienie wyników wędkowań w lipcu. Podliczenie wydatków w I półroczu. Podjęcie decyzji o dodatkowym wyjeździe. Wolne wnioski.

 

9.

07.09.2021r.

Podsumowanie wyników wędkowań towarzyskich. Wolne wnioski.

 

10.

05.10.2021r.

Sprawozdanie Sekretarza Rady Klubu z realizacji preliminarza wydatków. Wolne wnioski.

 

11.

02.11.2021r.

Opracowanie założeń na rok 2022. Wolne wnioski.

 

12.

15.12.2021r.

Przygotowanie spotkania z Seniorami Klubu. Spotkanie wigilijno-noworoczne. Terminarz wydatków – propozycje na 2021r.

 

 

Uwaga :

Posiedzenia Rady Klubu Seniora odbywają się w siedzibie O.M.PZW

o godz. 10.0 w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

 

Sekretarz Rady Klubu Seniora              Przewodniczący Rady Klubu Seniora

       Andrzej IWIŃSKI                                            Bogdan MILEWSKI